skip to Main Content

SPLOŠNI POGOJI za VPIS V PROGRAM TEDI NOGOMET ZA SEZONO 2019/20.

 1. POGOJI so veljavni od datuma vpisa do  24.junija 2020 ( celotno vadbeno obdobje)
 2. S prijavo ima otrok zagotovljeno mesto v skupini, trenerja, program, igrišče, rekvizite in žoge, potrebne za vadbo za celotno vadbeno obdobje.
 3. S podpisano prijavnico ima otrok zagotovljeno mesto v skupini, trenerja, program, igrišče in rekvizite potrebne za vadbo za celotno vadbeno obdobje.
 4. Računi za šolnino se izdajajo 7 dni pred pričetkom novega vadbenega obdobja in jih je potrebno poravnati v roku 8 dni.
 5. Vadbeno obdobje zajema 4 vadbene tedne. (Ne obračunava se mesečno)
 6. Med šolskimi prazniki in počitnicami redna vadba ne poteka.
 7. V primeru, da se otrok želi izpisati, je to potrebno storiti z odjavo na mail minimalno 7 dni pred pričetkom novega vadbenega obdobja. Društvo  ima tako čas,da prazno mesto zapolni z novim interesentom in s tem preprečiti izgubljeni del prihodka za določeno vadbeno skupino.
 8. Izpis ni mogoč predno niso poravnani prvi trije izdani računi ( glej točko 6 )
 9. V primeru, zmanjšanja števila vadečih otrok v vadbeni skupini na manj kot 3 otroke, lahko društvo, po predhodnem dogovoru s starši otroka, prerazporedi otroke v drug vadbeni termin. ( združevanje skupin)
 10. V kolikor do datuma izdaje računa ne prejmemo odjave s strani pogodbene stranke, smatramo, da je mesto zasedeno in je le to potrebno plačati v vsakem primeru
 11. V kolikor stranka zamudi odjavni rok, lahko odjavo uredi do pričetka prve vadbene ure v novem semestru. V tem primeru se stranki izda dobropis v višini 50% zneska cene za celotno vadbeno obdobje.
 12. Izpis je možen le v primeru, da ima stranka do dne odjave poravnane vse obveznosti do kluba.
 13. V primeru najavljene upravičene odsotnosti iz vadbene ure, lahko le to nadomesti v drugi skupini, vendar le v dogovoru s trenerjem in v kolikor obstaja za to prosto mesto.
 14. V primeru odsotnosti z vadbe s kakršnimkoli razlogom, se denar ne vrača, ampak se,v dogovoru s trenerjem, skuša odsotnost nadomestiti v drugi vadbeni skupini.
 15. V primeru upravičene odsotnosti več kot 3 tedne v vadbenem obdobju, se izda dobropis v višini 50% od vadnine za to obdobje.
 16. Za upravičeno odsotnost se smatra le potrjeno zdravniško opravičilo.